• Cinlerin varlığı kesin bir bilgidir., Kuran-ı Kerim’de ”Cinn Suresi” olarak isimlendirilen tam bir sure vardır. Bununla birlikte cinlerden Kuran-ı Kerim’de kırktan fazla yerde söz edilmiştir.
 • Nasıl herşeyin türleri varsa cinlerinde türleri vardır.Ebu Salebe el-Huşeni, Resulullah (sav) ‘ın şöyle dediği rivayet edilmiştir; ”Cin üç kısımdır. Kanatları olup havada uçabilenler, yılan ve köpek olanlar, meskün ve göçebe olanlar”
 • Cinleri asıl suretleriyle göremezsiniz onları insan şeklinde, kara köpek, akrep, deve, yılan, kara kedi ve siyah eşek şeklinde görebilirsiniz.
 • Cinler daha çok hamam, müzik ve eğlence yerlerinde, içerisinde resim ve heykel bulunan ortamlarda bulunurlar.
 • Peki evde cin var mıdır sorunsa ise şu cevap verilmiş .hadislerde Der ki; ” Gerçekten bu evlerin yılanlardan olan sakinleri vardır. Onlardan birisini görürseniz çıkması için onu üç defa zorlayın. Giderse ne ala! Aksi halde onu öldürün. Çünkü onlar kafirdir!”
 • Cinleri öldürmek mümkündür.. İbni Abbas’tan gelen hadiste şöyle demiştir; ” Sen Hay’sın ölmezsin. Ama insanlar ve cinler ölümlüdür”
 • Bizler balçıktan cinler ise hâlis ateşten yaratıldı.
 • İblis ; Cin tayfasındandır.
 • İblis, kâfir cinlerin başındadır. Ve tektir. Âdem (A.S)’a secde emrine karşı gelen de odur ve belli bir süreye kadar yaşayacağına dair Allah’tan söz almıştır.
 • Şeytan kelimesi İblis ve ona hizmet edenlere  yani isyancılara verilen genel addır.
 •  Cinler insanlardan daha farklı bir boyutta yaşamakta, ancak insanları görüp izleyebilmekte, konuşmalarını dinleyebilmektedir.

  İman eden cinler var mıdır?

 • Ayetlerde cinlerden bir kısmının Allah’a iman edip, hidayet yoluna uyduklarından bahsedilirken, bir kısmının da isyankar ve inkarcı olduklarından bahsedilir. Müslüman cinler Kuran okunurken dinlemektedirler:

  Cinlerle görüşebilir miyiz?

 • Evet ama burada vurgulanması gereken önemli bir konu da insanların cinlerle ne şekilde görüşebileceğidir. Her ne kadar tam olarak açıklığa kavuşmuş olmasa da, günümüzde “cin çağırma” insanlar arasında yaygın bir uygulamadır. Çoğu insan hayatında bir ya da birkaç kez cin çağırmıştır. Özellikle gençler arasında bu, çok uygulanan bir yöntemdir. Bazı kişiler buna “kalp çağırma”, bazıları da “ruh çağırma” gibi isimler verse de, aslında bu tarz ortamlarda gelenler hep cinlerdir. (Bazı durumlarda da ortamda bir cin olmamasına rağmen insanlar kendi kendilerini buna inandırırlar.)
 • Ancak bu cinler çoğunlukla iman etmemiş, dinsiz cinlerdir. Dinsiz cinlerin bunu yaparken amaçları ise muhtemelen insanları oyalamak ve onların boş vakit geçirmelerine sebep olmaktır. İnsanlar da bu cinlere aldanarak kendilerinin bir kazanç sağlayabileceğini, gayba dair haberler alabileceklerini zannetmektedirler.

  Cinler ne yerler?

 • Cinler insan artıklarını yerler. Cinlerin yemekleri besmele çekilmeden yenen yemeklerdir. Ayrıca tezek ve kemikler de onların yiyecekleridir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here